Humpty Dumpty Nursery School

This website is for prospective parents for an orientation of our school.

You are welcome to join our waiting list through Stockholm Municipality. Information about applying can be found under 'Join us'.

 

 

Förskolechef att börja omgående!

 

Vi söker nu en förskolechef att leda och utveckla förskolan i syfte att skapa en ny vision inför framtiden, för att på bästa sätt förbereda barnen för skolan och för livet i en global värld.

Humpty Dumpty är ett internationellt föräldrakooperativ på Östermalm i Stockholm. Förskolan grundades 1991 vilket gör den till en av Stockholms första förskolor med engelskspråkig inriktning. Humpty Dumpty erbjuder idag barn, familjer och lärare från hela världen en verkligt internationell förskolemiljö, mitt i centrala Stockholm Pedagogiken på förskolan är inspirerad av Reggio Emilias sätt att arbeta med barn och uppmuntrar lärande och tillväxt genom att utforska, ifrågasätta och skapa förutsättningar för livslångt utveckling.

Humpty Dumpty har idag 27 barn och fem pedagoger från ett 20-tal länder som arbaetar tillsammans i en familjär miljö. Humpty Dumpty är mer än en internationell förskola, det är en plats som uppmuntrar till gemenskap, med kvälls- och helgaktiviteter för att skapa en miljö och anda som är unik.

Förskolechef att börja augusti 2017

DU SOM ANSÖKER:

• Har fem eller fler års erfarenhet av att arbeta som förskollärare inom svenska förskolan.

• Har svensk förskolärarexamen

• Har erfarenhet av arbeta med lednings- och tillsynsfrågor inom förskolan

• Har teoretisk kunskap om hur man främjar framgångsrik inlärning och barns utveckling samt hur man bedömer dessa

• Har engelska som modersmål eller talar flytande, i både tal och skrift, med vuxna och barn

• Är strukturerad och kan hantera en större mängd information och uppgifter samtidigt

• Är en naturlig ledare med sådan erfarenhet och är intresserad av att arbeta med människor från andra kulturer och med andra språk

 

ANSVARSOMRÅDEN OCH ARBETSUPPGIFTER

• Säkerställa och upprätthålla kontakten med utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad i förskole- och utbildningsfrågor och dylika ärenden samt se till att förskolan följer svenska läroplanen. I detta arbete ingår möten efter skoltid samt att dokumentera dessa.

• Koordinera, i samarbete med förskolans styrelse och övriga föräldrar, personalscheman, underhåll av lokaler, visst pappersarbete, beställningar, budget, och överhuvudtaget den övergripande driften av förskolan.

• Delta i det praktiska pedagogiska arbetet genom att dagligen arbeta i barngrupperna för att skapa en berikande miljö för både barn och personal

• Ha en sammanlänkande funktion mellan styrelse, föräldrar och förskola på månatliga styrelsemöten och i möten med föräldrar.

• Leda personal och möten. Inspirera, stödja och motivera samt agera mentor för personalen för att främja utveckling, både individuellt och som grupp

• Arbeta med visionen för den framtida utvecklingen av förskolan. Hjälpa Humpty Dumpty att växa.

• Delta i förskolans sociala aktiviteter, och evenemang både under och efter skoltid

 

Om anställningsvillkoren

Har öppettider 0800 - 1700 vardagar. Pedagogiska måltider. Arbetskläder för utomhus bruk. Friskvårdsbidrag Hälsobidrag Kompetensutveckling. Schemalagd barnfri tid, planeringstid, och personalmöten. Kollektivavtal (KFO)

 

 

 

Humpty Dumpty Nursery School is a parent cooperative located in Östermalm, Stockholm. Humpty Dumpty was established in 1991 which makes it one of the very first international preschools in the city. It was founded as an English-speaking preschool and prides itself on offering a true international experience for children, families, and teachers from all over the world. Humpty Dumpty is inspired by the Reggio Emilia approach to working with young children and encourages learning and growth through exploration, questioning, and nurturing the skills to lifelong learning. At the moment Humpty Dumpty has 27 children and 5 staff members from many countries working and learning together in a family-like environment. Humpty Dumpty is more than an international preschool, it is a place that encourages community and fun evening and weekend activities as well as old and new traditions.

The school is now looking for a head teacher to lead, inspire, and evolve the preschool by helping create a new vision and nurturing future, preparing the children for school and for life.  

YOU:

- Have 5 or more years experience working as a preschool teacher in Swedish preschool.

- Hold Swedish preschool teaching certificate

- Have professional knowledge of managerial and supervisory issues in pre-schools, of a theoretical nature about promoting successful learning and child development and assessment techniques

- Are fluent in English, both written and conversationally with adults and children

- Are interested and have experience with working with people from other cultures and languages 

 

Duties include:

    -Experience with the department of education, city regulations, Swedish curriculum, and documentation, including attending meetings after hours.

     -Coordinating schedules, premises, paperwork, ordering, budget, overall running of the nursery, etc.

   -Working daily with the children to create an enriching environment for the preschool for children and staff

   - Liaison between Board of Parents and preschool at monthly Board meetings, and in meetings with parents

   - Leading staff meetings, supporting, and mentoring staff to create and promote influence

   - Participating in the HD community events, activities, traditions both during the school day and after school

  

Qualifications:

 

Professional knowledge 

   - on managerial and supervisory issues in pre-schools, 

   - of a theoretical nature about promoting successful learning and child development 

   - about assessment techniques, 

  

Professional Leadership skills 

   - leading and inspiring a small and well experienced team to grow and develop as teachers,

   - ability to demonstrate good teaching practice, 

   - qualities for a good team leader-- supporting and motivating colleagues, 

   - flexibility of approach to a variety of issues and willingness to listen, 

   - ability to plan, initiate, organise, cooperate, communicate and where appropriate delegate effectively, 

   - willingness to learn, grow, and share the Humpty Dumpty spirit including after preschool hours,

   - competence to assess and respond appropriately to situations that cause conflict, 

    - ability to work with vision for the future development of the pre-school. 

 

Education skills:

   - to parental involvement in all pre-school activities, 

   - to cooperative teaching, 

   - to equal opportunity across the curriculum, 

   - to home, pre-school and community links, 

   - to the professional development of self and others, 

 

Send a cover letter and resume to work@humptydumpty.se